Mazowiecki Klaster ICT - innowacje, projekty IT, współpraca - Warszawa
 •  

 •  

Strefa członkowska Więcej
Zaloguj sięi skorzystaj z dostępu do:
Aktualności Więcej
“Emerging Young EntrepreneurS – Developing Entrepreneurial Spirit in V4 Countries” nowym projektem międzynarodowym Mazowieckiego Klastra ICT
2016-05-30 09:30:13

25 maja 2016 roku walne zgromadzenie ambasadorów V4 zatwierdziło i przyznało wsparcie finansowe dla Projektu “Emerging Young EntrepreneurS – Developing Entrepreneurial Spirit in V4 Countries”, w ramach którego jednym z partnerów jest Mazowiecki Klaster ICT. Konsorcjum projektowe skupia dwa uniwersytety z Czech i Słowacji oraz agencję przedsiębiorczości z Budapesztu. Głównym celem projektu jest promocja działań kooperacyjnych i eksploracja możliwości biznesowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Projekt zakłada wymianę najlepszych praktyk oraz doświadczeń, które przyczynią się do rozwoju młodych przedsiębiorców oraz pomogą im stworzyć nowe, innowacyjne modele biznesowe. EYES będzie intensywnie wspierał sektory: ICT, Creative Industries, Green Economy.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


PROGRAM REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

O nas Więcej

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT

 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Think Big Polska Sp. z o.o.
 • Bitlife Sp. z o.o.
 • Security Technologies Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
 • Master-Telekom
 • Best Film Sp. z o.o.
 • Netix Sp. J
 • Eversoft Sp. z o.o.
 • BLUEROOM
 • CRON sp. z o.o.
 • EVERGO sp. z o.o.
 • PROSPEKTA
 • 3BEE sp. z o.o.
 • F1 Usługi Informatyczne
klasterict.pl - innowacje, finansowanie, projekty IT, dotacje, fundusze europejskie, współpraca - Warszawa