Mazowiecki Klaster ICT - innowacje, projekty IT, współpraca - Warszawa
 •  

 •  

Strefa członkowska Więcej
Zaloguj sięi skorzystaj z dostępu do:
Aktualności Więcej
Mazowiecki Klaster ICT potwierdza wysoką jakość zarządzania uzyskując Silver Label of the ECEI
2016-07-13 09:02:35

Mazowiecki Klaster ICT jako pierwszy z Krajowych Klastrów Kluczowych może pochwalić się srebrną odznaką jakości zarządzania klastrem - Silver Label of the European Cluster Excellence Initiative - ECEI.

Zgodnie z założeniami polityki klastrowej UE realizowanej w ramach European Cluster Excellence Initiative (ECEI), Mazowiecki Klater ICT poddał się badaniu benchmarkingowemu oraz wskazał ulepszone obszary działalności Klastra. Końcowym etapem procesu oceniającego była wizyta eksperta ESCA, który walidował jakość zarządzania MK ICT. Wszystkie etapy zostały ocenione pozytywnie, czego skutkiem było przyznanie srebrnej odznaki przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) działający w ramach VDI/VDE Innovation+Technik GmbH.

Wyróżnienie to podkreśla jakość zarządzania Klastrem, buduje zaufanie do marki MK ICT, motywuję do dalszej pracy i przyczynia się do wzrostu zainteresowania kolejnych partnerów.

Inicjatywa była realizowana w ramach międzynarodowego projektu Cluster Excellence for Creative Industries Leadership - COSME programme.

cl label silber

Link do mapy "srebrnych klastrów"

Certyfikat Mazowieckiego Klastra ICT potwierdzający uzyskanie Silver Label of the ECEI

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


PROGRAM REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

O nas Więcej

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT

 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Think Big Polska Sp. z o.o.
 • Bitlife Sp. z o.o.
 • Security Technologies Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
 • Master-Telekom
 • Best Film Sp. z o.o.
 • Netix Sp. J
 • Eversoft Sp. z o.o.
 • BLUEROOM
 • CRON sp. z o.o.
 • EVERGO sp. z o.o.
 • PROSPEKTA
 • 3BEE sp. z o.o.
 • F1 Usługi Informatyczne
klasterict.pl - innowacje, finansowanie, projekty IT, dotacje, fundusze europejskie, współpraca - Warszawa