AKTUALNOŚCI

Archiwa

„innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 3.1. Projekt ma na celu promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu. 

Space Bridge Fund

Space Bridge Fund – Fundusz powstały z inicjatywy Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego, jest publiczno-prywatnym instrumentem finansowania technologii na wczesnym etapie rozwoju działającym w ramach Projektu Grantowego: BRIdge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Space Bridge wspiera startupy o dużym potencjale wzrostu, realizujące projekty B+R w branżach związanych z przestrzenią kosmiczną, sensoryką, sztuczną inteligencją, automatyką oraz IoT.

Green Smart Small Cities (GSSC)

Green Smart Small Cities (GSSC) – Małe, zielone, inteligentne miasta – jest projektem łączącym Hiszpanów, Polaków, Włochów i Czechów z 5 europejskich klastrów o zasięgu międzynarodowym, z sektorów wody, energii, nanotechnologii i ICT, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania projektu koncentrują się na ustanowieniu europejskiego partnerstwa strategicznego klastrów (ESCP) w branżach związanych z greentech i sektorami ICT stosowanymi w miastach. Głównym celem projektu jest dogłębna analiza możliwości i potencjału oferowanych przez kraje o wyłaniającej się klasie średniej, takich jak Afryka, Azja i Ameryka Łacińska w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Small Smart Cities.

Blues

Blues (Blue and Eco industries cluster exchange for induStrial modernisation) – Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menedżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz ułatwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech. Uczestnikami (gośćmi i gospodarzami) tej wymiany międzynarodowej mogą być przedstawiciele organizacji klastrowych i organizacji otoczenia biznesu, organizacji wspierających rozwój (takich jak centra technologiczne, instytuty badawcze, centra innowacji, inkubatory, akceleratory) oraz MŚP, które są członkami klastrów z krajów uczestniczących w programie COSME.