W grudniu  rozpoczęło się Forum Subregionalne Mazowsza Płockiego w trakcie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 Na forum zaprezentowali się: Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Pan Mariusz Bieniek, Prezes Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego Pan Michał Luczewski oraz  Cezary Supeł – Pełnomocnik ds. Kontaktów z Podmiotami Prywatnymi. Panowie opowiadali o dobrych praktykach współpracy samorządu z przedsiębiorcami. W szczególności bardzo ciekawe podejście przedstawił Pan Burmistrz, który mówi o sobie, że nie jest Politykiem tylko przedsiębiorcą i to faktycznie widać w modelu sprawowania władzy jaki uprawia. Ciekawym przerywnikiem, który bardzo poruszył 60 osobową widownie był pokaz Super dokładnego Sonaru raz wizyta jeżdżącego  „DRONA”  zbudowanego przez młodych inżynierów z Robotics Inventions.