Green Smart Small Cities (GSSC)

Archiwa

Green Smart Small Cities (GSSC)

Green Smart Small Cities (GSSC) – Małe, zielone, inteligentne miasta – jest projektem łączącym Hiszpanów, Polaków, Włochów i Czechów z 5 europejskich klastrów o zasięgu międzynarodowym, z sektorów wody, energii, nanotechnologii i ICT, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania projektu koncentrują się na ustanowieniu europejskiego partnerstwa strategicznego klastrów (ESCP) w branżach związanych z greentech i sektorami ICT stosowanymi w miastach. Głównym celem projektu jest dogłębna analiza możliwości i potencjału oferowanych przez kraje o wyłaniającej się klasie średniej, takich jak Afryka, Azja i Ameryka Łacińska w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Small Smart Cities.