Mazowiecki Klaster ICT został partnerem „IV Konferencji Inteligentna Energetyka”. Jej organizator – wydawca czasopisma Smart Grids Polska i portalu Smart-Grids.pl, podjął się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii i idei Smart w tej branży.

Celem konferencji jest promowanie rozwiązań SMART w energetyce z ukierunkowaniem na odbior­ców energochłonnych (jak odbiorcy przemysłowi). Podczas spotkania poruszane będą kwestie kosztów podaży energii w szczycie i wpływ planowanego wprowadzenia rynku mocy na ceny ener­gii. Przedstawione zostaną technologie i doświadczenia z wdrożeń technologii SMART i rozwiązań implementacji magazynów energii z uwzględnieniem „nowego rynku”.

IV Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Klient w świecie technologii Smart

29-30 marca 2017 r., Warszawa

Więcej o konferencji tutaj