„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence”, to tytuł warsztatu zorganizowanego przez Wschodni Klaster ICT.

CECIL

Wydarzenie (05.12.2017) zainicjowane zostało przez dwa Krajowe Klastry Kluczowe w ramach projektów z programu COSME Cluster Excellence – „CLUSGRID Clusters for Smart Grid” – koordynowany przez Wschodni Klaster ICT i „Cluster Excellence for Creative Industries Leadership”, w którym uczestniczy Mazowiecki Klaster ICT.  
Głównym tematem Warsztatu były sposoby zarządzania klastrem. Dyskutowaliśmy o tym jakie elementy pozwalają na zapewnienie wysokiej sprawności funkcjonowania klastra. Zastanawialiśmy się, jak wpływają one na skuteczną realizację strategii klastra oraz spełnienie jego celów i założeń.
Równie ważnym tematem warsztatu były fundusze inwestycyjne – nowa inicjatywa Mazowieckiego Klastra ICT. W trakcie spotkania były zaprezentowane mechanizmy działania funduszy i zasady przyznawania finansowania.
Spotkanie zrealizowaliśmy w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa.