Informujemy, że Prezydium Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego (zgodnie z decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz z dnia 17 grudnia 2017 r.) w dniu 18 sierpnia 2020 roku podjęło uchwałę, o ogłoszeniu naboru wniosków na finansowanie wdrażania strategii Lokalnych Klastrów Energii, Spółdzielni
i Kooperatyw  Energetycznych działających na terenie Województwa Mazowieckiego.

Koncepcja i stworzenie nowego instrumentu finansowego są efektem współpracy Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego oraz samorządów Województwa Mazowieckiego.

Konkurs w ramach nowego instrumentu finansowego Mazowieckiego Klastra ICT zostanie ogłoszony
w dniu 5 października i wówczas dostępna będzie dokumentacja konkursowa. Nabór wniosków o finansowanie rozpocznie się 15 października br. a zakończy 15 listopada 2020 r.

Przewidywany budżet konkursu to 50 mln zł.