MKICT jest członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu BLUES, realizowanego w ramach programu COSME (COS-CLUSTER-2018-03-02).

Partnerzy konsorcjum to klastry z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Czech. Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menadżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz ułatwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech. W tym celu konsorcjum BLUES zaprasza do wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej – ClusterXchange w roli gospodarza lub gościa. Uczestnikami (gośćmi i gospodarzami) tej wymiany międzynarodowej mogą być przedstawiciele organizacji klastrowych i organizacji otoczenia biznesu, organizacji wspierających rozwój (takich jak centra technologiczne, instytuty badawcze, centra innowacji, inkubatory, akceleratory) oraz MŚP, które są członkami klastrów z krajów uczestniczących w programie COSME.

Partnerzy projektu:
BalticNet-PlasmaTec/Niemcy – Koordynator
Nanoprogress/Czechy
MKICT/Polska
ZINNAE/Hiszpania
Aqua Valley/Francja

 

Kliknij, aby pobrać broszurę informacyjną

„Projekt BLUES został sfinansowany przez program COSME Unii Europejskiej, grant  N°874426 ”

 

„Przedstawiona treść przedstawia wyłącznie poglądy autora i jest jego / jej wyłączną odpowiedzialnością; nie można uznać, że odzwierciedla poglądy Komisji Europejskiej i / lub EASME lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji. ”