Od 23 września działa już narzędzie informatyczne ClusterXchange pomocne przy znajdowaniu partnerów do wymiany w ramach projektu BLUES. ClusterXchange IT tool jest dostępne na stronie docelowej programu pod „Click here to register”: https://www.clustercollaboration.eu/clusterxchange lub platformy ECCP (https://www.clustercollaboration.eu/).

Aplikacja ułatwia proces kojarzenia gości i gospodarzy przy organizacji wymiany międzynarodowej. Sposób rejestracji jest intuicyjny i w wyczerpujący sposób wyjaśniony na stronie.