W piątek (30 czerwca) w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja klastrowa „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”.

Spotkanie otworzył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Wydarzenie zorganizowano w ostatnim dniu Prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Na konferencję zgłosiło się około 300 uczestników, w tym przedstawiciele klastrów z Węgier, Czech, Rumunii, Słowenii, Bułgarii. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Wiceminister P. Chorąży podkreślił znaczenie klastrów dla współpracy zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami oraz wskazał na udział klastrów we wdrażaniu innowacji oraz wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Klastry stanowiąc również platformę wymiany doświadczeń mogą przyczynić się do wzmocnienia reindustrializacji oraz umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP – informuje Ministerstwo Rozwoju.

Podczas wydarzenia odbyły się 4 sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastrów, takie jak: systemy i środki transportu, zdrowe społeczeństwo, zrównoważona energetyka oraz inteligentne i energooszczędne budownictwo, surowce naturalne i gospodarka odpadami. Odbyła się również sesja 5 dotycząca tworzenia i realizacji polityki klastrowej.

Źródło: http://www.mr.gov.pl