STREFA CZŁONKOWSKA

DZIĘKI NAM ZYSKUJESZ:

Dostęp do szerokich zasobów ekosystemu Mazowieckiego Klastra ICT w tym networkingowych, między przedsiębiorcami, kontaktu z instytucjami naukowymi, funduszy inwestycyjnych oraz technologii i nowoczesnych rozwiązań

Wymiana doświadczeń i transfer wiedzy poprzez organizowanie seminariów

Udział we wspólnych projektach, także w zakresie współpracy także z innymi klastrami

Możliwość pozyskania dotacji z UE lub innych funduszy w ramach projektu dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze i warsztatów, współpracę z ośrodkami B+R

Tworzenie wspólnych zespołów eksperckich do opracowania konkretnych projektów, prowadzenie działań analitycznych

Możliwość korzystania z doradztwa specjalistów np. w zakresie public relations, funduszy europejskich, biznesu, obsługi prawnej i ubezpieczeniowej

Wspólna reprezentacja członków Klastra na rynku – wspólne ofertowanie, wspólna promocja i marketing, wykreowanie marki Klastra

Wspólne wyjście firm na rynki zagraniczne min. dzięki programowi Internacjonalizacji, który prowadzimy od 2016 roku

STREFA
CZŁONKOWSKA

Mazowiecki Klaster ICT jest ekosystemem współpracy przedsiębiorców – ponad 300 firm, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz funduszy inwestycyjnych, które łączy chęć współpracy i budowania wartości dodanej dla siebie i partnerów. Wszystkie z nich zaangażowane są  w procesy innowacyjne i inwestują w technologię, która sprawia, że wzrastają  Ich sukcesy prezentowane są w zakładce success stories. Jest to szerokie grono przedsiębiorców mogących pochwalić się różnorodnym profilem działalności od branży technologicznych, budowlanej, farmaceutycznej po telemedycynę czy genetykę. Tworzą one innowacyjne produkty, których w naszym wspólnym portfolio mamy ponad 700.

POZNAJ FIRMY Z SEKTORÓW:

ikonapior

ENERGIA

kosmos

SPACE

gaming_2

GAMING