Mazowsze ma grupę zadaniową sektora kosmicznego

Mazowiecki Klaster ICT uczestniczył w spotkaniu grupy zadaniowej sektora kosmicznego w województwie mazowieckim. Jego organizatorem był Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Czytaj więcej

Wzmocnienie potencjału KKK. Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Potencjał i najbliższe działania Krajowych Klastrów Kluczowych, to główne tematy spotkania KKK w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Na konferencji nie zabrakło również przedstawicieli MK ICT.

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT