Szkolenie przygotowujące do wejścia na rynek ukraiński

W dniach 17-18.01.2019 20 członków naszego klastra uczestniczyło w szkoleniu, przygotowującym do wejścia na rynek ukraiński.

Czytaj więcej

5. edycja konferencji .NET DeveloperDays już we wrześniu!

Programiści, architekci oraz specjaliści wykorzystujący do swej pracy platformę .NET po raz piąty spotkają się w warszawskiej hali EXPO XXI.

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT