Ruszył nabór do Startup Hub Warsaw’17

Rusza miejski program akcelaryjny Startup Hub Warsaw’17. Rekrutacja trwa jeszcze w ciągu najbliższych kilku dni.

Czytaj więcej

O znaczeniu klastrów w gronie Grupy Wyszehradzkiej

W piątek (30 czerwca) w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja klastrowa „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”.

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT