5. edycja konferencji .NET DeveloperDays już we wrześniu!

Programiści, architekci oraz specjaliści wykorzystujący do swej pracy platformę .NET po raz piąty spotkają się w warszawskiej hali EXPO XXI.

Czytaj więcej

3. edycja JOIN! – The Database Conference już w listopadzie!

Specjaliści pracujący z platformą danych Microsoft po raz kolejny spotkają się w Warszawie. 21-23 listopada w stolicy odbędzie trzecia edycja JOIN! – The Database Conference.

Czytaj więcej

Więcej aktualności

O klastrze

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT