W dniach 17-18.01.2019 20 członków naszego klastra uczestniczyło w szkoleniu, przygotowującym do wejścia na rynek ukraiński.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego projektu „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet II, Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Specjaliści marketingu, rynku ICT i energii a także przedstawicielka ukraińskiego klastra PEEC z Iwano-Frankiwska prezentowali różne aspekty związane z rynkiem ukraińskim. Szczegółowa agenda w załączniku. Kolejnym etapem projektu jest wyjazd na międzynarodowe targi VolBIT 2019 do Równego na Ukrainie.

Agenda spotkania dostępna jest TUTAJ