Za nami ostatnie spotkanie w Brukseli w ramach projektu VOICE. W Belgii reprezentowała nas Ewa Rekosz.

W spotkaniu, które odbyło się w dniach 24-25 października uczestniczyli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Łączności Komisji Europejskiej (DG Connect).

Czym jest VOICE?

Przedsiębiorczość jest uważana za jeden z najważniejszych czynników wpływających na poziom wzrostu gospodarczego oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Koncepcja projektu VOICE jest oparta na utworzeniu innowacyjnego, wirtualnego inkubatora, który będzie wspierał przedsiębiorczość w skali międzynarodowej.

O konsorcjum VOICE pisaliśmy również tutaj. Profil LinkedIn.