Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowiska personelu projektu pt „InnLogy – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

Stanowiska w ramach, których prowadzona jest rekrutacja:
stanowisko 1: Koordynator prac technicznych
stanowisko 2: Konsultant technologiczny 

stanowisko 3: Ekspert w zakresie audytów cyberbezpieczeństwa

Link do dokumentu