8. rocznica KKK

Archiwa

8. rocznica KKK

🎉 Duma i radość! 🎉
Obchodzimy 8. rocznicę uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego! To dla nas niezwykłe osiągnięcie, które podkreśla naszą determinację i zaangażowanie w rozwijanie nie tylko regionu, ale i kraju.

🌍 Internacjonalizacja 🌍
W ciągu tych 8 lat nasz Klaster dokonał niezwykłego postępu. Tylko w ostatnim projekcie internacjonalizacji ponad 100 naszych członków wzięło udział w misjach, targach i konferencjach na całym świecie.

🤝 Współpraca 🤝
Nasza współpraca nie zna granic! Współpracujemy z firmami i klastrami z Europy, Azji, Afryki i Ameryki przy realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

👨‍💻 Rozwój 👩‍💻
Budujemy zaufanie wśród przedsiębiorców, pozyskując nowych partnerów, tworząc nowe konsorcja, staliśmy się drugim największym pod względem liczby członków klastrem w Polsce.

👨‍🔬 Nauka 👩‍🔬
Nasi pracownicy stale się kształcą i zdobywają nowe kompetencje. Od niedawna przyczyniamy się również do rozbudowy świata nauki. Artykuł naszego kolegi dostępny jest poniżej:
The role of clusters as collective actors in the energy transformation: the case of Mazovia Cluster ICT | Emerald Insight

🚀 Dziękujemy za te 8 niesamowitych lat! 🚀