Ciepłownia Przyszłości

Archiwa

Ciepłownia Przyszłości

Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster Kluczowy stworzył kolejne konsorcjum projektowe, którego celem jest realizacja projektu  „Ciepłownia przyszłości”. Budżet przeznaczony na realizację wybranego projektu to 33 mln zł. Liderem Konsorcjum jest Energotechnika Sp. z o.o., jeden z założycieli spółki ECN S.A. Drugim założycielem jest Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster Kluczowy.

Głównym celem przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzować się będzie efektywnością i powtarzalnością adaptacji w różnych osiedlach mieszkaniowych wykorzystujący zarazem lokalne możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Znaczącym efektem przedsięwzięcia będzie ponad 80% udział OZE w produkcji ciepła do celów grzewczych. Inna pożądaną korzyścią ze stosowanych technologii będzie umożliwienie zbudowania konkurencyjności kosztowo-cenowej tradycyjnych systemów ciepłowniczych, w których dziś spalane są paliwa kopalne, czasem z zastosowaniem współspalania biomasy.

Ciepłownia przyszłości