Green Small Smart Cities (GSSC)

Archiwa

Green Small Smart Cities (GSSC)

Green Smart Small Cities (GSSC) – Małe, zielone, inteligentne miasta – jest projektem łączącym Hiszpanów, Polaków, Włochów i Czechów z 5 europejskich klastrów o zasięgu międzynarodowym, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt GSSC ma na celu rozpowszechnianie wykorzystania zrównoważonych rozwiązań technologicznych z Europy w mniej rozwiniętych regionach świata, poprzez wspieranie strategii internacjonalizacji europejskich MŚP, które dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami, technologiami komplementarnymi i wspólną wizją budowania lepszego świata.

Partnerstwo GSSC ESCP-4i koncentruje się na analizie i porównaniu możliwości i potrzeb miast w krajach rozwijających się w obszarach takich, jak: infrastruktura energetyczna, rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, racjonalnego wykorzystania zasobów, łączności, uzdatniania wody, dostępu do Internetu, wdrażania rozwiązań cyfrowych, obniżania śladu węglowego, które są już uwzględnione w dużych miastach, ale nie na obszarach wiejskich i rozwijających się.

Projekt GSSC jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu COSME,  grant N°951203