INGENIOUS

Archiwa

INGENIOUS

INGENIOUS to projekt międzynarodowy w programie SMP COSME, mający na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w procesie transformacji cyfrowej i ekologicznej, w obliczu współczesnych wyzwań, takich jak pandemia COVID-19 i kryzys energetyczny. W szczególności koncentruje się na przemyśle energochłonnym (EII).

Projekt INGENIOUS służy jako dźwignia dla firm do wdrażania wysoce innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed EII poprzez trzy instrumenty finansowe – Innowacje, Szkolenia i Internacjonalizacja. Całkowite wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w ramach projektu INGENIOUS wynosi 1,05 mln euro.

Ponadto, INGENIOUS ma na celu rozwijanie i utrzymanie długoterminowej współpracy między przedsiębiorstwami i innymi organizacjami w sposób międzysektorowy i transgraniczny.

Konsorcjum INGENIOUS jest w bliskiej relacji z 63 innymi klastrami w całej Europie, z możliwością dotarcia do ponad 11.000 członków klastra, z czego ponad 7.000 to MŚP.

Więcej na:
https://ingenious-eurocluster.eu/