KONKURS

Informujemy, że zakończyła się pierwsza runda oceny Wniosków w ramach Konkursu na finansowanie transformacji energetycznej. Na konkurs wpłynęły Wnioski na 17 inwestycji, na łączną kwotę 380 mln zł.

Do dalszego etapu zakwalifikowało się 8 projektów o wartości 127 mln zł.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.

Konkurs na finansowanie transformacji energetycznej, w tym: inwestycji energetycznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedsiębiorstw zużywających energię cieplną i elektryczną, przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną lub biogaz, Klastrów Energii, spółdzielni lub kooperatyw energetycznych, stowarzyszeń energetycznych oraz podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju.

 

Kwota finansowania pojedynczej, zakwalifikowanej inwestycji energetycznej wyniesie od 5 do 30 milionów PLN netto.

Budżet przeznaczony na finansowanie w ramach naboru wynosi łącznie 200 milionów złotych.

Otwarcie naboru: 14 marca 2022 

Koniec naboru: 15 czerwca 2022 lub do wyczerpania puli dostępnych środków

Wnioski można składać:

  1. Pocztą elektroniczną na adres: biuronaboru@klasterict.pl
  2. Za pomocą operatora pocztowego na adres: Mazowiecki Klaster ICT, ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa, z dopiskiem „WNIOSEK NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ ENERGETYCZNĄ W RAMACH PROGRAMU MAZOWIECKIEGO KLASTRA ICT, KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO”.

Informacje na temat wymogów formalnych w kwestii składanych wniosków znajdują się w Regulaminie naboru.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: biuronaboru@klasterict.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 – Kryteria oceny naboru

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku zgłoszeniowego