O NAS

MAZOWIECKI
KLASTER ICT

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. Mazowiecki Klaster ICT jest akceleratorem innowacyjnych projektów oraz łącznikiem rozproszonych zespołów.

Obecnie, Mazowiecki Klaster ICT łączy ze sobą 9 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych i 3 fundusze inwestycyjne. W dodatku zrzesza ponad 400 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak i również dużych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

NASZA MISJA

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest wywarcie pozytywnego wpływu na kraj i region w obszarze ekonomicznym, gospodarczym i społecznym poprzez ciągłe tworzenie i zarządzanie innowacjami. Wykorzystujemy i optymalizujemy potencjał innowacyjności regionu i kraju oraz promujemy go na arenie międzynarodowej. 

STRATEGIA

Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków Klastra w dostępie do finansowania.

Do celów realizowanych
przez klaster należą:

Wdrażanie w życie konkretnych projektów łączących ze sobą przedsiębiorców, jednostki naukowo – badawcze, administrację oraz inwestorów

Nawiązywanie, rozwijanie i utrzymanie silnych związków kooperacyjnych pomiędzy podmiotami branży teleinformatycznej, energetycznej i kosmicznej województwa mazowieckiego, ze szczególnym podkreśleniem małych i średnich przedsiębiorstw

Nawiązanie i rozwój współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo badawczymi w zakresie działalności B+R, oraz innowacyjności

Dążenie do zapewnienia członkom Klastra optymalnych warunków wzrostu efektywności i innowacyjności, a także ułatwienie adaptacji do szybko zmieniających się i zróżnicowanych wymagań rynku

Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na terenie kraju

Współpraca z samorządami lokalnymi, szkołami, instytucjami naukowymi, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla zrównoważonego rozwoju kraju

Promocja działań klastrowych jako innowacyjnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

NASZA WIZJA

Według Nas powiedzenie „Sky is the limit” nie jest w pełni prawdziwe. Mazowiecki Klaster ICT kilkakrotnie udowodnił już, że niebo nie jest ograniczeniem – np. otrzymując działkę na Księżycu. Wierzymy, że można wznieść się ponad chmury i wiele wyżej, albowiem jedynym ograniczeniem jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Z inicjatywy MKICT powstał Fundusz Space Bridge ukierunkowujący się na rozwój projektów z sektora kosmicznego. Sądzimy, że połączenie potencjału Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego oraz kapitału funduszu przyczyni się do zainicjowania, akceleracji oraz komercjalizacji innowacji na skalę światową. W tym, jak również innych naszych projektach z wielu sektorów: biotech, tech-med, technologie kreacyjne czy energia (czytaj więcej), tworzymy efektywne innowacyjne rozwiązania. MIKICT wywiera w ten sposób długotrwałe i znaczące efekty na rozwój kraju, regionu i Europy.

Obecnie angażujemy się w projekty z zakresu nowoczesnej ekologii, energetyki w tym OZE.  W otaczającym nas świecie nadszedł właśnie czas konstruktywnych zmian. Rezygnujemy z niezdrowej energii na rzecz odnawialnych źródeł i energetyki rozproszonej.

KRAJOWY KLASTER
KLUCZOWY

Mazowiecki Klaster ICT posiada status jednego z pierwszych siedmiu w Polsce, Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). Jesteśmy jedynym klastrem na terenie województwa mazowieckiego z tym statusem. Co więcej, posiadamy Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

W lipcu 2010 roku Mazowiecki Klaster ICT dołączył do grona partnerów European Alliance for Innovation (EAI) oraz jest członkiem dwóch partnerstw:

  • ESCP-4x
  • ESCP-4i