PROJEKTY

image4 (1)

PROJEKTY

Mazowiecki Klaster ICT to serce projektów  badawczo-rozwojowych realizowanych na rzecz regionu i kraju, wspierających sektor MŚP. Przedsięwzięcia, w które angażuje się Klaster, są projektami innowacyjnymi i ekologicznymi, wychodzącymi naprzeciw realnym potrzebom rynku. Ze względu na horyzontalność IT jest wiele nisz/segmentów rynku, w których możemy działać. Integrując ze sobą przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, NGO, instytucje otoczenia biznesu czy też inwestorów, jesteśmy w stanie analizować i wyciągać trafne wnioski.

lapki

Współpraca

lapki (1)

Internacjonalizacja

lapki (2)

Akceleracja

lapki (4)

Komercjalizacja

New Project (17)

Realne korzyści

NASZE PROJEKTY:

INGENIOUS

Ingenious będzie wspierać, rozwijać i utrzymywać długoterminową współpracę przedsiębiorstw i innych organizacji w sposób międzysektorowy i transgraniczny.

Czytaj dalej »

„innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 3.1. Projekt ma na celu promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu.

Czytaj dalej »

Space Bridge Fund

Fundusz powstały z inicjatywy Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego, jest publiczno-prywatnym instrumentem finansowania technologii na wczesnym etapie rozwoju działającym w ramach Projektu Grantowego: BRIdge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Space Bridge wspiera startupy o dużym potencjale wzrostu, realizujące projekty B+R w branżach związanych z przestrzenią kosmiczną, sensoryką, sztuczną inteligencją, automatyką oraz IoT.

Czytaj dalej »

Green Small Smart Cities (GSSC)

Jest projektem łączącym Hiszpanów, Polaków, Włochów i Czechów z 5 europejskich klastrów o zasięgu międzynarodowym, z sektorów wody, energii, nanotechnologii i ICT, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania projektu koncentrują się na ustanowieniu europejskiego partnerstwa strategicznego klastrów (ESCP) w branżach związanych z greentech i sektorami ICT stosowanymi w miastach. Głównym celem projektu jest dogłębna analiza możliwości i potencjału oferowanych przez kraje o wyłaniającej się klasie średniej, takich jak Afryka, Azja i Ameryka Łacińska w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Small Smart Cities.

Czytaj dalej »

Blues

Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menedżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz ułatwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech. Uczestnikami (gośćmi i gospodarzami) tej wymiany międzynarodowej mogą być przedstawiciele organizacji klastrowych i organizacji otoczenia biznesu, organizacji wspierających rozwój (takich jak centra technologiczne, instytuty badawcze, centra innowacji, inkubatory, akceleratory) oraz MŚP, które są członkami klastrów z krajów uczestniczących w programie COSME.

Czytaj dalej »

Internacjonalizacja

Jest projektem, którego początek sięga pierwszej połowy 2016 roku. W projekcie wzięło udział już ponad 75 firm. Projekt skierowany jest głównie do sektora MŚP, ale nie zamyka się jedynie na nią. Celem projektu jest ekspansja zagraniczna członków Klastra ukierunkowana w szczególności na tworzenie nowych, międzynarodowych kanałów sprzedaży produktu. W ramach internacjonalizacji realizowanych jest łącznie 5 projektów z branż: technologii kreacyjnych, kosmicznej, energetycznej, med-tech.

Czytaj dalej »