PROJEKTY

image4 (1)

PROJEKTY

Mazowiecki Klaster ICT to serce projektów rozwojowych realizowanych na rzecz regionu i kraju, wspierających przy tym sektor MŚP. Przedsięwzięcia, w które angażuje się Klaster, są projektami innowacyjnymi i ekologicznymi, wychodzącymi naprzeciw realnym potrzebom rynku. Ze względu na horyzontalność IT jest wiele nisz/segmentów rynku, w których możemy działać. Integrując ze sobą przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, NGO, instytucje otoczenia biznesu czy też inwestorów jesteśmy w stanie analizować i wyciągać trafne wnioski.

lapki

Współpracować

lapki (1)

Łączyć wiele podmiotów

lapki (2)

Akcelerować innowacje

lapki (4)

Komercjalizować się

New Project (17)

Dawać realne korzyści

NASZE PROJEKTY:

„innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 3.1. Projekt ma na celu promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu.

Czytaj dalej

Space Bridge Fund

Fundusz powstały z inicjatywy Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego, jest publiczno-prywatnym instrumentem finansowania technologii na wczesnym etapie rozwoju działającym w ramach Projektu Grantowego: BRIdge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Space Bridge wspiera startupy o dużym potencjale wzrostu, realizujące projekty B+R w branżach związanych z przestrzenią kosmiczną, sensoryką, sztuczną inteligencją, automatyką oraz IoT.

Czytaj dalej

Green Small Smart Cities (GSSC)

Jest projektem łączącym Hiszpanów, Polaków, Włochów i Czechów z 5 europejskich klastrów o zasięgu międzynarodowym, z sektorów wody, energii, nanotechnologii i ICT, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania projektu koncentrują się na ustanowieniu europejskiego partnerstwa strategicznego klastrów (ESCP) w branżach związanych z greentech i sektorami ICT stosowanymi w miastach. Głównym celem projektu jest dogłębna analiza możliwości i potencjału oferowanych przez kraje o wyłaniającej się klasie średniej, takich jak Afryka, Azja i Ameryka Łacińska w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Small Smart Cities.

Czytaj dalej

Blues

Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menedżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz ułatwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech. Uczestnikami (gośćmi i gospodarzami) tej wymiany międzynarodowej mogą być przedstawiciele organizacji klastrowych i organizacji otoczenia biznesu, organizacji wspierających rozwój (takich jak centra technologiczne, instytuty badawcze, centra innowacji, inkubatory, akceleratory) oraz MŚP, które są członkami klastrów z krajów uczestniczących w programie COSME.

Czytaj dalej

Internacjonalizacja

Jest projektem, którego początek sięga pierwszej połowy 2016 roku. W projekcie wzięło udział już ponad 75 firm. Projekt skierowany jest głównie do sektora MŚP, ale nie zamyka się jedynie na nią. Celem projektu jest ekspansja zagraniczna członków Klastra ukierunkowana w szczególności na tworzenie nowych, międzynarodowych kanałów sprzedaży produktu. W ramach internacjonalizacji realizowanych jest łącznie 5 projektów z branż: technologii kreacyjnych, kosmicznej, energetycznej, med-tech.

Czytaj dalej