Sukces ECN S.A.

Archiwa

Sukces ECN S.A.

Sukces firmy ECN S.A., spółki celowej Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego!
Konsorcjum, którego liderem jest ECN S.A. zajęło 1. miejsce na liście rankingowej NCBiR w konkursie  „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”.

W skład konsorcjum wchodzą: ECN S.A., Energotechnika sp. z o.o., Instytut Certyfikacji Emisji Budynków sp. z 5o.o. oraz Biogas East sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii do celów grzewczych.

https://www.high-endrolex.com/25