NEWS

Archive

Blues training

Members of Nanoprogress, BalticNet-PlasmaTec, ZINNAE, Aqua Valley and our cluster took part in the first part of the training organized within the international project #BLUES.

Read More »

Training in Lódź

On 20-21.05.2021 in Łódź, another companies took part in the training within the internationalization project. This time the meeting was attended by entrepreneurs from the food and textile sector,.

Read More »

Presentation of BLUES project

Podczas szkolenia w Łodzi (20-21.05.2021) w ramach projektu internacjonalizacji członków naszego klastra, Ewa Rekosz zaprezentowała międzynarodowy projekt BLUES z obszaru wody i zielonych technologii.

Read More »