EBSCON 2023

Archiwa

EBSCON 2023

Dzięki kolejnej wymianie w ramach EXCITE istnieje możliwość wzięcia udziału w misji do Austrii – „Electronic Based Systems / Silicon Alps Region” w dniach 11-13 października. Oprócz znanej konferencji EBSCON, zaplanowane zostały spotkania z firmami i instytutami badawczymi w Styrii i Karyntii. Dofinansowanie wyjazdu w ramach projektu #EXCITE wynosi 450 euro. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z MK ICT: erekosz@gmail.com
Szczegółowa agenda: