PLATFORMA KOOPETYCJI
Niebo nie stanowi limitu
CODZIENNIE BLIŻEJ PRZYSZŁOŚCI
Previous
Next

20MLD

kapitału

14

lat działalności

410

firm

300 TYS

pracowników

15

instytucji

naukowo-badawczych

O NAS

Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster Kluczowy  łączy ze sobą ponad 400 przedsiębiorstw z sektora MŚP, jak również duże podmioty gospodarcze. Nasze cele realizujemy za pośrednictwem wspólnych projektów,  w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków Klastra.  Ułatwiamy dostęp do usług informacyjnych i promocyjnych, doradztwa, szkoleń i  finansowania wdrożeń innowacyjnych technologii i produktów.

Obszar działania

Slide

EKOSYSTEM

PRZEDSIĘBIORCY

PRZEDSIĘBIORCY

Mazowiecki Klaster ICT to ponad 400 przedsiębiorstw, z czego ponad 80% to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasze cele realizujemy poprzez wspólne projekty badawcze, wdrożeniowe i inwestycyjne. Obecnie prowadzimy kilka projektów internacjonalizacji – z ponad 75 firmami. Celem projektu jest ekspansja zagraniczna członków Klastra.

B+R

B+R

Obecnie w Klastrze działa 9 Instytutów Badawczo-Rozwojowych i 6 uczelni wyższych. Naszym celem jest inicjowanie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Jednostki Badawczo-Rozwojowe.

INWESTORZY

INWESTORZY

Fundusz SBF – powołany przez Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster Kluczowy - jest publiczno-prywatnym instrumentem finansowania technologii w ramach Programu Alfa Bridge. Space Bridge Fund wspiera startupy o dużym potencjale wzrostu w branżach związanych z kosmosem, technologią czujników, sztuczną inteligencją, automatyzacją i IoT.

ADMINISTARCJA

ADMINISTARCJA

Jako Krajowy Klaster Kluczowy jesteśmy podmiotem wywierającym znaczący wpływ na procesy społeczno-gospodarcze w regionie i kraju. Nasze działania zostały docenione przez władze województwa mazowieckiego. Zostaliśmy odznaczeni Medalem Pro Mazovia.

PRZEDSIĘBIORCY

PRZEDSIĘBIORCY

Mazovia Cluster ICT to ponad 300 przedsiębiorstw. Nasze cele realizujemy poprzez wspólne projekty badawcze, wdrożeniowe i inwestycyjne. Obecnie prowadzimy kilka projektów internacjonalizacji – z ponad 75 firmami. Celem projektu jest ekspansja zagraniczna członków Klastra.

B+R

R&D

Obecnie w Klastrze działa 9 Instytutów Badawczo-Rozwojowych i 6 uczelni wyższych. Naszym celem jest inicjowanie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Jednostki Badawczo-Rozwojowe.

INWESTORZY

INWESTORZY

Fundusz Mostu Kosmicznego – powołany przez Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster Kluczowy, jest publiczno-prywatnym instrumentem finansowania technologii w ramach Programu Alfa Bridge. Space Bridge Fund wspiera startupy o dużym potencjale wzrostu w branżach związanych z kosmosem, technologią czujników, sztuczną inteligencją, automatyzacją i IoT.

ADMINISTARCJA

ADMINISTARCJA

Jako Krajowy Klaster Kluczowy jesteśmy podmiotem wywierającym znaczący wpływ na procesy społeczno-gospodarcze w regionie i kraju. Nasze działania zostały docenione przez władze województwa mazowieckiego. Zostaliśmy odznaczeni Medalem Pro Mazovia
atom

Krajowy Klaster Kluczowy

Mazowiecki Klaster ICT, zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju wspieranym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) jednego z pierwszych siedmiu w Polsce, obecnie jedynego na terenie Województwa Mazowieckiego. Aktualnie Krajowych Klastrów Kluczowych jest w Polsce 15. (więcej na stronie http://www.gov.pl/web/rozwoj/lista-kkk)

klepszdra

14 lat działalności

Działalność Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego jest skoncentrowana na horyzontalnym aspekcie technologii ICT. Jesteśmy instytucją o czternastoletniej historii. W tym czasie zdążyliśmy stworzyć i zrealizować projekty o istotnym znaczeniu dla procesów ekonomicznych i społecznych w skali mikroregionu, kraju oraz Europy.

nagroda

Srebrna odznaka

Mazowiecki Klaster ICT w 2016 roku otrzymał Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Proces certyfikacji będziemy odnawiać w 2021 roku.

PROJEKTY