STREFA CZŁONKOWSKA

DZIĘKI NAM ZYSKUJESZ:

Dostęp do szerokich zasobów ekosystemu Mazowieckiego Klastra ICT w tym networkingowych (przedsiębiorcy, instytucjami naukowe,  fundusze inwestycyjne oraz agencje rządowe)

Wymiana doświadczeń i transfer wiedzy

Udział we wspólnych projektach, także w zakresie współpracy z innymi klastrami

Możliwość pozyskania dotacji z UE lub innych funduszy w ramach projektów dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze

Tworzenie wspólnych zespołów eksperckich do opracowania konkretnych projektów

Możliwość korzystania z doradztwa specjalistów, np. w zakresie public relations, funduszy europejskich, biznesu, obsługi prawnej i ubezpieczeniowej

Wspólna reprezentacja członków Klastra na rynku – ofertowanie, promocja i marketing

Wspólne wyjście firm na rynki zagraniczne min. dzięki programowi Internacjonalizacji, który prowadzimy od 2016 roku (czytaj więcej)

STREFA
CZŁONKOWSKA

Mazowiecki Klaster ICT jest ekosystemem współpracy przedsiębiorców – ponad 400 firm, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz funduszy inwestycyjnych, które łączy chęć współpracy i budowania wartości dodanej. 

Jest to szerokie grono przedsiębiorców mogących pochwalić się różnorodnym profilem działalności, od branży technologicznej, budowlanej, farmaceutycznej po telemedycynę czy genetykę. Tworzą one innowacyjne produkty, których w naszym wspólnym portfolio mamy ponad 700.

POZNAJ FIRMY Z SEKTORÓW:

ikonapior

ENERGIA

kosmos

SPACE

gaming_2

GAMING