STREFA CZŁONKOWSKA

DZIĘKI NAM ZYSKUJESZ:

Dostęp do szerokich zasobów ekosystemu Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego (przedsiębiorcy, instytucje naukowe,  fundusze inwestycyjne oraz agencje rządowe)

Wymianę doświadczeń i transfer wiedzy

Udział we wspólnych projektach, także w zakresie współpracy z innymi klastrami

Możliwość pozyskania dotacji z UE lub innych funduszy w ramach projektów dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze

Tworzenie wspólnych zespołów eksperckich do opracowania konkretnych projektów

Możliwość korzystania z doradztwa specjalistów, np. w zakresie public relations, funduszy europejskich, biznesu, obsługi prawnej i ubezpieczeniowej

Wspólną reprezentację członków Klastra na rynku – oferty, promocja i marketing

Wspólne wyjście firm na rynki zagraniczne min. dzięki programowi Internacjonalizacji, który prowadzimy od 2016 roku (czytaj więcej)

STREFA
CZŁONKOWSKA

Mazowiecki Klaster ICT jest ekosystemem skupiającym ponad 400 firm, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe oraz fundusze inwestycyjne, które łączy chęć współpracy i budowania wartości dodanej. 

Nasi członkowie mogą pochwalić się różnorodnym profilem działalności, od branży technologicznej, budowlanej, farmaceutycznej po telemedycynę czy genetykę. Tworzą oni innowacyjne produkty, których w naszym wspólnym portfolio mamy ponad 700.

POZNAJ FIRMY Z SEKTORÓW: