EXCITE – Exchange of Clusters using Digital Transformation for Excellence

Archiwa

EXCITE – Exchange of Clusters using Digital Transformation for Excellence

PROJEKT:

Od lutego 2022 Mazowiecki Klaster ICT rozpoczął kolejny projekt z programu ClusterXchange tym razem w obszarze transformacji cyfrowej. 

EXCITE to projekt finansowany przez Unię Europejską, który koncentruje się na umiejętnościach, procesach i usługach związanych z transformacją cyfrową. Uczestniczące w projekcie klastry oraz ich członkowie z sektora MŚP otrzymują wsparcie w skutecznym otwieraniu się na rynki międzynarodowe.

Konsorcjum składa się z sześciu europejskich klastrów i organizacji typu scale-up z Europy Wschodniej i Zachodniej, które działają w sektorze ICT. Oprócz klastrów Silicon Saxony (Niemcy), Gaia – Association of Knowledge and Applied Technologies Industries in the Basque Country (Hiszpania) i Secure Communication Cluster (Francja), które już od kilku lat współpracują w ramach Silicon Europe Alliance, w konsorcjum uczestniczą również tacy partnerzy, jak Cluster for Digital Transformation and Innovation (Bułgaria), Business Hive Vilnius (Litwa) i Mazowiecki Klaster ICT (Polska).

CEL:

EXCITE ma na celu wzmocnienie zarządzania klastrem oraz ułatwienie wymiany i strategicznego partnerstwa pomiędzy pracownikami klastra a jego członkami poprzez wykorzystanie systemu ClusterXchange. 

ClusterXchange:

ClusterXchange to projekt pilotażowy mający na celu promowanie krótkoterminowych wymian, aby lepiej połączyć ekosystemy przemysłowe w Europie. Projekt będzie koncentrował się na umiejętnościach, procesach i usługach związanych z transformacją cyfrową — zarówno w odniesieniu do samej organizacji klastra, jak i jego członków, aby móc wspierać ich w skutecznym dostępie do rynków globalnych.