Mind4Machines – I nabór

Archiwa

Mind4Machines – I nabór

Silicon Saxony, koordynator projektu EXCITE jest partnerem w projekcie INNOSUP (kaskadowe finansowanie) o nazwie Mind4Machines, którego celem jest finansowanie rozwiązań cyfrowych dla przemysłu wytwórczego, a w szczególności rozwój, testowanie, walidacja i wprowadzanie na rynek rozwiązań Przemysłu 4.0 dostawców technologii z MŚP i start-upów. Zapraszamy do wzięcia udziału w I naborze, który potrwa do 27 czerwca.

Mind4Machines będzie wspierać projekty oparte na współpracy poprzez dwa schematy bonów:

  1. Wsparcie innowacji – Testowanie i walidacja rozwiązań Przemysłu 4.0 [TRL 5-7] dla firm mających pomysł na projekt dotyczący cyfryzacji przemysłu wytwórczego wymagającego testowania, prototypowania i demonstracji (TRL5-7), we współpracy z partnerem branżowym( s). Możliwe jest zbudowanie konsorcjum składającego się z więcej niż jednego dostawcy technologii i co najmniej jednego partnera branżowego i otrzymanie dotacji w wysokości do 120 000 euro. Jeśli złożysz wniosek jako jedyny dostawca technologii, limit dotacji na projekt wyniesie 60 000 EUR.
  2. Go-to-Market Support – Demonstracja i skalowalność innowacyjnych rozwiązań [TRL 8-9] dla firm, które ukończyły demonstrację prototypu i potrzebują wsparcia w zakresie przedkomercyjnej demonstracji lub komercjalizacji (TRL 8-9): budżet wynosi EUR 60 000 na projekty z więcej niż jednym dostawcą technologii i 30 000 EUR na jednego dostawcę technologii.

Co więcej, MIND4MACHINES będzie wspierać beneficjentów w komercjalizacji dzięki programom akceleracyjnym innowacji i wejścia na rynek zgodnie z ich poziomem gotowości inwestycyjnej (IRL), który można ocenić za pomocą narzędzia do samooceny MIND4MACHINES IRL Self-Assessment Tool.

Aby uzyskać dostęp do możliwości MIND4MACHINES (poszukiwanie partnerów, demonstracja rozwiązań i możliwości ICT, wiadomości i aktualizacje dotyczące megatrendów w technologii oraz dostęp do dokumentów Open Calls) należy zarejestrować się na platformie F6S Platform.