PIERWSZA WYMIANA CLUSTER EXCHANGE ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Archiwa

PIERWSZA WYMIANA CLUSTER EXCHANGE ZAKOŃCZONA SUKCESEM

MKICT był gospodarzem pierwszej wymiany w ramach projektu BLUES. Gościem była przedstawicielka instytutu #WITENO (Wissenschafts- und Technologiepark NORD°OST) z Greifswald w Niemczech. Głównym celem było poznanie możliwości współpracy przy realizacji wspólnych projektów, obu rynków dla naszych członków czy też wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Obie strony zaprezentowały aktualne projekty i plany przyszłych aktywności. Wspólnym obszarem do dalszej współpracy okazał się obszar digitalizacji. Przedstawiciele klastra uczestniczyli w webinarium organizowanym przez WITENO w ramach projektu z programu INTERREG.