Powstała Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Archiwa

Powstała Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

W nowo powołanym forum są przedstawiciele uczelni, firm, samorządu, a także instytucji otoczenia biznesu, w tym prezes zarządu Mazowieckiego Klastra ICT. Członkowie Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości zajmą się określaniem potrzeb Mazowsza w zakresie wsparcia transformacji w kierunku przemysłu 4.0, a także inicjowaniem przedsięwzięć popularyzujących cyfryzację sektora wytwórczego. Rada wesprze Platformę Przemysłu Przyszłości w organizowaniu wydarzeń i prowadzeniu badań. Ponadto, będzie opiniowała propozycje przepisów dotyczących gospodarki i współpracowała z Hubami Innowacji Cyfrowych. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie gremium wezmą udział w debacie na temat obszarów aktywności i kierunków działań, co będzie podstawą do uchwalenia planu pracy na najbliższy rok.