Prezentacja Projektu BLUES

Archiwa

Prezentacja Projektu BLUES

Projekt BLUES zyskuje zainteresowanie wśród naszych członków

Podczas szkolenia w Łodzi (20-21.05.2021) w ramach projektu internacjonalizacji członków naszego klastra, Ewa Rekosz zaprezentowała międzynarodowy projekt BLUES z obszaru wody i zielonych technologii. Konsorcjum złożone z 5 europejskich klastrów (Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy i Polska) proponuje swoim członkom udział w wymianach międzynarodowych/wizytach studyjnych w charakterze gościa lub gospodarza. Kilka firm, uczestników szkolenia, wyraziło swoje zainteresowanie przystąpieniem do programu. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kontakty, poznać inną kulturę biznesu czy też podzielić się swoimi doświadczeniami do kontaktu z nami.