Zadanie publiczne pn. „Opracowanie zmian strategii transformacji cyfrowej w zakresie podejścia do zarządzania – Agile”

Archiwa

Zadanie publiczne pn. „Opracowanie zmian strategii transformacji cyfrowej w zakresie podejścia do zarządzania – Agile”

Mazowiecki Klaster ICT realizuje zadanie publiczne „Opracowanie strategii zmian transformacji cyfrowej w zakresie podejścia do zarządzania – Agile”. Projekt ma za zadanie rozszerzenia oferty o nową usługę doradczą dla członków klastra oraz innych podmiotów z województwa mazowieckiego, która zostanie opracowana i wdrożona w ramach projektu. Niniejsza oferta jest adresowana w szczególności do członków Klastra, w tym mieszkańców z województwa mazowieckiego. Nowa usługa polega na analizie działalności danej firmy/organizacji pod kątem iteracyjnego podejścia do zarządzania projektami (Agile) a następnie na szkoleniu zespołu i menedżerów, oraz wprowadzeniu narzędzi służących do pracy w formie Agile. Agile definiowane jest jako element transformacji cyfrowej, czyli szeroki proces zmian, który dotyczy wielu aspektów biznesu, w tym technologii, procesów, kultury i ludzi. Agile jest podejściem do zarządzania projektami, które może pomóc w realizacji celów transformacji cyfrowej, poprzez umożliwienie szybszego i bardziej elastycznego dostosowania do zmian i wymagań rynku.

Zapraszamy do skorzystania z Narzędzia – Czy jesteś Agile?

Zadanie publiczne pn. “Opracowanie strategii zmian transformacji cyfrowej w zakresie podejście do zarządzania – Agile”  realizowane w ramach zadania „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynki, w tym m.in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu”  dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego