Zadanie publiczne pn. „Opracowanie zmian strategii transformacji cyfrowej w zakresie podejścia do zarządzania – Agile”

Archiwa

Zadanie publiczne pn. „Opracowanie zmian strategii transformacji cyfrowej w zakresie podejścia do zarządzania – Agile”

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy na nieodpłatne warsztaty promocyjne usługi opracowania strategii zmian transformacji cyfrowej w zakresie podejścia do zarządzania – Agile. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z prezentacją usługi opracowania strategii zmian transformacji cyfrowej oraz zaprezentowany zostanie System do analizy wstępnej sytuacji cyfrowej. Zaprezentujemy również korzyści jakie można uzyskać z wdrożenia Agile w swojej organizacji, przedstawione zostaną wartości jakie daje Agile.

Warsztat promocyjny odbędzie się dnia 4.12.2023 roku o godzinie 17:00 w lokalu H.4.0.S. przy ulicy ul. Marszałkowskiej 64 w Warszawie.

W przypadku planowanego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej, w celu zapewnienia dostępności do warsztatu, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres biuro@klasterict.pl.
W tytule należy wpisać „warsztat promocyjny agile”, a w treści opisać rodzaj niepełnosprawności. Informacje te pozwolą nam dostosować zasoby osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.