Blues

Archiwa

Blues

Projekt Blues (Blue and Eco industries cluster exchange for induStrial modernisation) realizuje 5 europejskich klastrów z Czech, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Polski. Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menedżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz umożliwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech – ClusterXChange. Uczestnikami (gośćmi i gospodarzami) tej wymiany międzynarodowej mogą być przedstawiciele klastrów tworzących konsorcjum i organizacji otoczenia biznesu, organizacji wspierających rozwój (takich jak centra technologiczne, instytuty badawcze, centra innowacji, inkubatory, akceleratory) oraz MŚP, które są członkami klastrów z krajów uczestniczących w programie COSME.

Projekt BLUES jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu COSME,  grant N°874426.

BLUESXchanges working group in CLOU5