„innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”

Archiwa

„innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 3.1. Ma na celu promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu.