Wnioski o przyznanie grantów dla innowacyjnych MŚP

Archiwa

Wnioski o przyznanie grantów dla innowacyjnych MŚP

Nasz partner, Eurocluster CircInWater, ogłasza możliwość składania wniosków o przyznanie grantów w wysokości od 2 do 4 tysięcy euro. Ten grant ma na celu wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oferujących innowacyjne rozwiązania w dziedzinie wody poprzez ułatwienie dostępu do usług szkoleniowych lub doradczych w kwestiach strategicznych, takich jak rozwijanie rynku, strategia biznesowa, tworzenie i rozwijanie koncepcji oraz internacjonalizacja. Udzielane wsparcie finansowe wynosi od 2 000 do 4 000 euro i może pokrywać nawet 100% kwalifikowalnych kosztów związanych z tymi usługami szkoleniowymi lub doradczymi. Proces składania wniosków jest stosunkowo prosty i uwzględnia równowagę między dostarczanym wsparciem finansowym a wymaganiami dotyczącymi raportowania w przypadku przyznania finansowania projektu. Ponadto, kryteria kwalifikowalności są szeroko zakrojone:

  • Firma musi mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, co obejmuje:
  1. Państwa członkowskie UE (włącznie z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ))
  2. Kraje spoza UE, które zostały wymienione w EEA i są częścią programu COSME jednolitego rynku lub kraje, które prowadzą negocjacje w sprawie układu o stowarzyszeniu i w których umowa wchodzi w życie przed podpisaniem umowy o przyznaniu dotacji (lista krajów uczestniczących);
  • Wnioskujący nie może ubiegać się o kwotę przekraczającą 60 000 euro w ramach programów płatności ryczałtowych CircInWater (innowacje, wiedza, internacjonalizacja).