AKTUALNOŚCI

Archiwa
News
Robert

Healthcare Hackathon Greifswald

Healthcare Hackathon Greifswald odbędzie się w weekend 11-13 czerwca. Będzie to kolejna szansa do wzięcia udziału w hackathonie dla zainteresowanych start-upów lub innych, kreatywnych osób. Szansa, która może również stać się interesującą możliwością połączenia sił nad projektami.

Read More »
News
Robert

Digital Baltic StartUP°DAY

1 czerwca odbędzie się Digital Baltic StartUP°DAY organizowany przez naszych niemieckich partnerów. Wydarzenie ma być punktem styku między start-upami i niemieckimi aniołami biznesu oraz inwestorami. Sesje Digital Baltic StartUP°DAY będą odbywały się z tłumaczeniem w języku niemieckim i angielskim.

Read More »
Projekty
admin

„innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 3.1. Projekt ma na celu promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu.

Read More »
Projekty
admin

Space Bridge Fund

Fundusz powstały z inicjatywy Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego, jest publiczno-prywatnym instrumentem finansowania technologii na wczesnym etapie rozwoju działającym w ramach Projektu Grantowego: BRIdge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz Space Bridge wspiera startupy o dużym potencjale wzrostu, realizujące projekty B+R w branżach związanych z przestrzenią kosmiczną, sensoryką, sztuczną inteligencją, automatyką oraz IoT.

Read More »
Projekty
admin

Green Small Smart Cities (GSSC)

Jest projektem łączącym Hiszpanów, Polaków, Włochów i Czechów z 5 europejskich klastrów o zasięgu międzynarodowym, z sektorów wody, energii, nanotechnologii i ICT, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania projektu koncentrują się na ustanowieniu europejskiego partnerstwa strategicznego klastrów (ESCP) w branżach związanych z greentech i sektorami ICT stosowanymi w miastach. Głównym celem projektu jest dogłębna analiza możliwości i potencjału oferowanych przez kraje o wyłaniającej się klasie średniej, takich jak Afryka, Azja i Ameryka Łacińska w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Small Smart Cities.

Read More »
Projekty
admin

Blues

Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menedżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz ułatwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech. Uczestnikami (gośćmi i gospodarzami) tej wymiany międzynarodowej mogą być przedstawiciele organizacji klastrowych i organizacji otoczenia biznesu, organizacji wspierających rozwój (takich jak centra technologiczne, instytuty badawcze, centra innowacji, inkubatory, akceleratory) oraz MŚP, które są członkami klastrów z krajów uczestniczących w programie COSME.

Read More »